RACHMISTRZ Sp. z o.o.
NIP: 779-00-03-521
KRS: 000008683
REGON: 632025864
Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000086683
Kapitał zakładowy: 50.000,- PLN

    * Pola obowiązkowe