Oferta

Księgowość

Wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, księgi pomocnicze, ewidencja analityczna majątku trwałego, ewidencja analityczna wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług), rozliczanie właścicieli, sporządzanie sprawozdań i deklaracji (rocznych i miesięcznych), obsługa spraw kadrowo-płacowych...

Czytaj więcej


Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach obsługi płacowo-kadrowej wykonujemy następujące czynności: sporządzanie listy płac, sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), sporządzanie deklaracji ZUS, wykonywanie obowiązków związanych z obliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, przekazywanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną...

Czytaj więcej


Doradztwo

W ramach usług doradczych oferujemy: bieżące konsultacje polegające na wyjaśnianiu problemów księgowo-podatkowych zgłaszanych przez Klientów, nadzorowanie w trakcie procesu tworzenia, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych, sporządzanie wniosków kredytowych, sporządzanie biznes planów...

Czytaj więcej


Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu