Doradztwo księgowo-podatkowe

W ramach usług doradczych oferujemy:

  • 1. bieżące konsultacje polegające na wyjaśnianiu problemów księgowo-podatkowych zgłaszanych przez Klientów,
  • 2. nadzorowanie w trakcie procesu tworzenia, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych,
  • 3. sporządzanie wniosków kredytowych,
  • 4. sporządzanie biznes planów,
  • 5. analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej firmy,
  • 6. informowanie o zmianach w prawie podatkowym oraz innych dziedzinach prawa mających wpływ na działalność Klienta, w tym również wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących ewidencji księgowej i podatkowej w związku ze zmianami przepisów,
  • 7. reprezentowanie bądź udział w postępowaniach przed organami podatkowymi.