Księgowość

Księgi rachunkowe:

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, księgi pomocnicze, ewidencja analityczna majątku trwałego, ewidencje podatku od towarów i usług, jednolite pliki kontrolne VAT),
 • rozliczanie właścicieli (PIT-36 lub PIT-36L),
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji (rocznych i miesięcznych),
 • księgowanie list płac,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów:

 • ewidencje kosztów i przychodów,
 • ewidencje analityczne majątku trwałego,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • jednolite pliki kontrolne VAT,
 • rozliczanie właścicieli (PIT-36 lub PIT-36L),
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • ewidencje przychodów według stawek ryczałtu,
 • ewidencje analityczne majątku trwałego,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • jednolite pliki kontrolne VAT,
 • rozliczanie właścicieli (PIT-28),
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Usługi księgowe na rzecz naszych Klientów prowadzimy w biurze spółki. Oferujemy także możliwość stałego nadzoru nad prowadzeniem księgowości w siedzibie Klienta w szczególności w zakresie:

 • prowadzenia ewidencji obrotu gotówkowego (kasowego i bankowego) i terminowego rozliczenia z budżetem i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • weryfikowania ewidencji sprzedaży,
 • nadzorowania spraw kadrowo-płacowych i wynikających z przepisów Kodeksu Pracy,
 • wyprowadzania zaległości księgowych i korygowania nieprawidłowych ewidencji,
 • zakładania ewidencji pomocniczych,
 • szkolenia pracowników współpracujących z biurem,
 • konsultacji dotyczących polityki rachunkowości i zakładowych planów kont.

W ramach obsługi księgowej sporządzamy również deklaracje i zeznania podatkowe, raporty finansowe, sprawozdania dla celów statystycznych, a w razie potrzeby także wnioski kredytowe, biznes plany itp.

Dzięki utrzymywaniu stałego kontaktu z Klientem, sprawujemy na bieżąco nadzór formalno-rachunkowy nad dokonywanymi operacjami gospodarczymi i związanymi z nimi rozliczeniami podatkowymi.

Wzory umów: