Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy następujące czynności:

 • 1. sporządzanie listy płac,
 • 2. sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych,
 • 3. sporządzanie deklaracji ZUS,
 • 4. wykonywanie obowiązków związanych z obliczeniem składek ZUS,
 • 5. przekazywanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
 • 6. zgłaszanie zmian danych, a także pośrednictwo w składaniu zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń w terminach ustawowych,

 • 7. obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • 8. sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11,
 • 9. sporządzanie bankowych poleceń przelewów na wynagrodzenia,
 • 10. sporządzanie bankowych poleceń przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS,
 • 11. ustalanie prawa do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
 • 12. prowadzenie kart zasiłkowych,

 • 13 weryfikacja rachunków za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • 14. sporządzanie umów o pracę,
 • 15. sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę,
 • 16. sporządzanie świadectw pracy,
 • 17. nadzorowanie dokumentacji kadrowej, w tym prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy oraz ewidencja urlopowa,
 • 18. przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia.,