rozliczanie umowy o dzieło
Jak rozliczyć umowę o dzieło?
14 stycznia 2020
umowa b2b wady i zalety
Umowa B2B – zalety i wady samozatrudnienia
24 marca 2020
Pokaż wszystkie

Kto może sprzedawać bez kasy fiskalnej?

kasy fiskalne obowiązki

Wiele osób zakładających działalność gospodarczą zastanawia się czy będzie mogło sprzedawać swoje usługi lub produkty bez kasy fiskalnej. Część przedsiębiorców wolałaby uniknąć tego obowiązku. Biuro rachunkowe to miejsce, w którym można uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące przepisów podatkowych, dlatego przedsiębiorcy chętnie korzystają z usług tego typu. Ponadto, te biura zajmują się również całą księgowością, dzięki czemu właściciel firmy ma więcej czasu na zajmowanie się swoim biznesem.

Sprzedaż bez kasy fiskalnej

Do ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych zostali zobowiązani wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i na rzecz rolników ryczałtowych.

W 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DZ.U. poz. 2519).

Dla wielu początkujących przedsiębiorców zakup kasy wiąże się ze zbyt dużym wydatkiem. W niektórych przypadkach prawo dopuszcza brak konieczności posiadania kasy fiskalnej. Jest to spore udogodnienie, z którego chętnie korzystają zwłaszcza te osoby, które są na początku swojej kariery w biznesie.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2020 r. występują w poniższych przypadkach.

  • W sytuacji gdy firma ma niskie obroty, wówczas nie ma konieczności używania kasy. Limit obrotów wynosi 20 000 złotych za ubiegły rok, gdy sprzedaż odbywa się na rzecz rolników ryczałtowych lub osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W przypadku gdy podmiot został zarejestrowany w ubiegłym roku, wówczas maksymalny limit obrotu liczy się w proporcji do okresu wykonywania czynności.
  • Rozpoczynającym po 31.12.2019 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i na rzecz rolników ryczałtowych wyznaczono limit 20 000 zł, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.
  • Skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących mogą ci podatnicy, których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i na rzecz rolników ryczałtowych została wymieniona w części I załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 28.12.2018 r., i stanowi ona ponad 80% wszystkich przychodów zrealizowanych w danym roku podatkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i na rzecz rolników ryczałtowych.
  • Nie podlegają obowiązkowi ewidencji w kasie rejestrującej usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze i usługi doradztwa podatkowego jeżeli świadczący usługę w całości otrzymał zapłatę na swój rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej czynności ona dotyczyła.

Uwaga: czynni podatnicy VAT ustalają limit obrotów w oparciu o wartość netto sprzedaży, natomiast podmioty zwolnione z VAT w kwotach brutto. Ponadto do limitu obrotów nie wlicza się dostawy nieruchomości oraz dostaw i świadczenia usług związanych ze sprzedażą amortyzowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Kto nie może sprzedawać bez kasy fiskalnej?

Niżej wymienione przykłady pokazują, iż niejednokrotnie nie stosuje się zwolnienia z obowiązku używania kasy fiskalnej nie tylko w przypadku towarów, ale również usług.

Przykładowe przypadki, gdy stosowanie kasa rejestrującej jest obowiązkowe.

  • Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje gaz płynny musi wszystkie transakcje rejestrować na kasie fiskalnej.
  • Właściciele firm sprzedających silniki spalinowe, części do silników, a także nadwozia muszą rejestrować każdą transakcję.
  • Przedsiębiorcy, którzy sprzedają sprzęt telekomunikacyjny, radiowy i telewizyjny są objęci obowiązkiem posiadania kas fiskalnych. Co ciekawe, firm oferujących m.in. części do aparatów fotograficznych już nie dotyczy ten obowiązek.
  • Kolejną grupą są przedsiębiorcy oferujący metale szlachetne lub wyroby, które je zawierają.

W przypadku usług, obowiązek obejmuje m.in. przewozy pasażerskie w komunikacji publicznej, naprawę samochodów i wykonywanie usług związanych z badaniem technicznym pojazdów. Ponadto, kasa fiskalna musi znajdować się w zakładzie fryzjerskim, kosmetycznym oraz kosmetologicznym. To tylko część towarów i usług, które są objęte obowiązkiem rejestrowania każdej transakcji. Nasze biuro rachunkowe Poznań-Jeżyce to miejsce ułatwiające przebrnięcie przez skomplikowane procedury, dlatego korzysta z niego wielu przedsiębiorców, którzy nie tylko cenią swój czas, ale również bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *