Różnica między kpir a pełną księgowością
Różnica między KPiR a pełną księgowością
8 lipca 2021
Pokaż wszystkie

Usługi księgowe – kiedy występuje obowiązek podatkowy?

Usługi księgowe – kiedy występuje obowiązek podatkowy

Na rynku funkcjonuje wiele firm świadczących usługi księgowe. Mogą one przybierać różną formę – stałej współpracy, nieregularnych czynności lub jednorazowych świadczeń. Ma to przełożenie na rozliczenia podatkowe biur rachunkowych. Kiedy więc występuje obowiązek podatkowy?

Usługi księgowe a obowiązek podatkowy – kiedy występuje? Ogólne zasady

Każde przedsiębiorstwo świadczące usługi księgowe jest zobowiązane do wykazania podatku VAT. Zasadniczo obowiązek podatkowy ustala się na prostych zasadach, jednak polskie ustawodawstwo jest w tej kwestii najeżone wyjątkami, co komplikuje sprawę. Niejednoznaczne przepisy zmusiły organy skarbowe do wydania interpretacji.

Postępowanie zgodnie z nimi uchroni biuro rachunkowe przed odpowiedzialnością karną.

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez organy skarbowe, w przypadku podmiotów świadczących usługi księgowe obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli w momencie ich wykonania. W odniesieniu bowiem do tego rodzaju działalności ustawodawstwo nie przewiduje żadnego szczególnego wyjątku.

Przy określaniu momentu występowania obowiązku podatkowego należy wziąć pod uwagę ciągłość świadczonych usług. Jeżeli podmiot realizuje usługi na rzecz klientów w sposób ciągły i nieprzerwany, a przyjętym okresem rozliczeniowym jest miesiąc, wówczas datę powstania obowiązku podatkowego wyznacza ostatni dzień miesiąca, którego rozliczenie dotyczy.

Co ważne, strony umowy mają swobodę w ustaleniu okresów rozliczeniowych. Nie muszą to być okresy miesięczne, a np. tygodniowe, dwutygodniowe lub kwartalne. Natomiast stosowanie okresów miesięcznych nie oznacza, że muszą być ona tożsame z miesiącami kalendarzowymi.

Obowiązek podatkowy w przypadku usług księgowych – o czym jeszcze pamiętać? Odstępstwa od reguły

Zgodnie z interpretacją organów skarbowych, usługi księgowe nie mogą być traktowane tak samo jak stała obsługa prawna lub biurowa, stąd też – jak zostało wspomniane – obowiązek podatkowy w biurach rachunkowych powstaje na zasadach ogólnych, a nie w momencie wystawienia faktury. Praktyka pokazuje, że najczęściej jest to ostatni dzień miesiąca, w którym usługa jest świadczona.

Jeśli natomiast biuro rachunkowe otrzyma zapłatę wcześniej, czyli przed upływem ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania płatności (w odniesieniu do uiszczonej kwoty). Nie ma znaczenia, czy kontrahent zapłacił całość, czy jedynie część zobowiązania.

Usługi księgowe mogą mieć również charakter jednorazowy. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ogólną zasadą, czyli w momencie wykonania usługi. W tym przypadku pojawia się jednak pytanie, jak rozumieć „wykonanie usługi jednorazowej”. Z odpowiedzią śpieszą organy skarbowe – wykonanie usługi jednorazowej następuje wtedy, gdy biuro rachunkowe wypełni wszystkie swoje obowiązki składające się na tę usługę.

Jak zostało wspomniane, usługi księgowe mogą być wykonywane sporadycznie i mieć charakter nieregularny.

Wówczas na ogół to klient inicjuje współpracę, w zależności od swoich aktualnych potrzeb. Jak w tym przypadku ustala się obowiązek podatkowy? Ponownie na zasadach ogólnych. Oznacza to, że powstaje on w momencie wykonania usług.

Żeby uniknąć odpowiedzialności karnej, biuro rachunkowe musi zadbać o to, aby prawidłowo ustalić moment powstawania obowiązku podatkowego. Warto więc dobrze zaznajomić się z przepisami prawa oraz interpretacjami organów podatkowych. Pozwoli to uniknąć błędów.

Komentarze są wyłączone.