pieniądze
Kiedy biuro rachunkowe jest odpowiedzialne za błędy?
15 listopada 2019
podatek dochodowy
Jak rozliczyć umowę o dzieło?
14 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Ważne zmiany w VAT i inne kwestie 2019, 2020

dokumenty

Lata 2019-2020 są kolejnymi, kiedy zmieniły się i zmienią przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Obsługa księgowa będzie musiała wdrożyć nowe regulacje, choć zaczną one obowiązywać stopniowo – wraz z 1 września 2019 r., 1 listopada 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r. Na czym polega nowelizacja i na jakie zmiany muszą przygotować się podatnicy VAT?

1. Jeden wykaz podatników VAT

Wraz z 1 września 2019 r. doszło do połączenia dotychczas prowadzonych rejestrów podatników VAT w jeden, zawierający spis zarówno:

  • niezarejestrowanych podmiotów,
  • wykreślonych z rejestru,
  • przywróconych do rejestru,
  • czynnych podatników VAT.

Dzięki tym zmianom, tzw. biała lista podatników VAT zawiera obecnie pełne dane. Jest ona dostępna w formie elektronicznej i ma charakter bezpłatny. W komunikacie ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów pojawiła się informacja, iż do końca 2019 r. korzystanie z wyżej opisanego wykazu nie jest obowiązkowe. Dodatkowo, od 1 stycznia 2020 r. istnieje obowiązek zapłaty za faktury, których wartość przekracza 15 tys. zł, na rachunek bankowy, zamieszczony w wykazie, jeśli firma wystawiająca fakturę jest podatnikiem VAT czynnym.

Jeśli obsługa księgowa dokona zapłaty na inny rachunek, przedsiębiorca traci możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, a dodatkowo będzie dotyczyć go odpowiedzialność solidarna za zaległości sprzedawcy w płaceniu VAT-u. Ministerstwo Finansów jednocześnie poinformowało, że przed zrealizowaniem płatności należy sprawdzić czy numer rachunku jest taki sam, jak znajdujący się w rejestrze.

Jakie informacje można uzyskać korzystając z wykazu?

Dane mają charakter podstawowy i pozwalają na zweryfikowanie danej firmy, a także uzyskanie informacji o tym co działo się z nią w ciągu ostatnich pięciu lat. Oprócz takich danych jak nazwa przedsiębiorstwa, NIP, REGON, KRS i adres, dostępny jest numer bankowego rachunku rozliczeniowego. Wykaz nie obejmuje rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR).

Zatem, jeśli w odniesieniu do danej firmy nie pojawi się informacja o rachunku, oznacza to, że korzysta ona z ROR lub nie zgłosiła rachunku w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP. Jeśli firma prowadzi rachunek rozliczeniowy, który nie znajduje się w rejestrze, a chciałaby aby się tam znalazł, może wypełnić odpowiedni formularz w CEIDG lub złożyć formularz NIP-8/NIP-2 lub NIP-7 w urzędzie skarbowym.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Wraz z 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności stał się obligatoryjny dla faktur, których wartość przekracza 15 tys. zł. i dotyczą one nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. W związku z wprowadzeniem MPP, doszło do likwidacji odwrotnego obciążenia VAT w obrocie krajowym towarów i usług, które dotychczas były wymienione w załączniku nr 11 i 14 do ustawy. Dodatkowo firmy, które zajmują się sprzedażą towarów lub świadczeniem usług wskazanych w załączniku oraz firmy nabywające je, muszą posiadać rachunek rozliczeniowy w banku w polskiej walucie, związany z prowadzoną działalnością.

3. Zmiany w CIT oraz PIT

Kolejne zmiany wejdą w życie wraz z 1 stycznia 2020 r., będą powiązane z MPP i będą dotyczyć zapłaty należności wyłącznie po 31.12.2019. Na czym polegają? Jeśli pomimo zawarcia na fakturze zwrotu “mechanizm podzielonej płatności”, obsługa księgowa nie doskonała płatności w ten sposób, podatnik nie może wliczyć w koszty podatkowe owego wydatku. Jeśli jednak to zrobi, będzie zmuszony do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów.

4. Indywidualne rachunki podatkowe do zapłaty PIT, CIT oraz VAT

Każdy podatnik od 1 stycznia 2020 r. będzie wpłacać podatki PIT, CIT oraz VAT na swój indywidualny rachunek bankowy, podobnie jak w przypadku rachunków ZUS. Jego wygenerowanie jest bezpłatne i możliwe na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Rachunek będzie na stałe przypisane do danej osoby lub firmy i do jego uzyskania nie jest wymagane składanie jakichkolwiek wniosków.

Komentarze są wyłączone.